Sykkelbyen Egersund

Sykkelbyen Egersund er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Eigersund kommune. Målsetningen med prosjektet er å øke sykkelbruken på kort sikt gjennom å gjøre det trygt, effektivt og attraktivt for alle å sykle. Sykkel skal fremstå som et godt og hensiktsmessig transportmiddel, også vinterstid. Om du har tips for å skape en bedre hverdag for syklende trafikanter så meld fra. Sykkelbyavtalen for Eigersund kommune ble underskrevet 24. april 2013 og er videreført ut 2017. Prosjektleder for Sykkelbyen er f.o.m. 1. mars Hans Olav Østebrød.

Følg med på hva som skjer i Sykkelbyen Egersund enten på nett eller Facebook.